Dette er Askeladden

Vi bidrar til bedre og tryggere kommunehelse.

Våre ansatte søker utfordringer, og de får brukt sin
ekspertise og kompetanse på kortere og lengre oppdrag
enten det er i en liten eller mellomstor norsk kommune.

Ved å velge oss, får du en trygg arbeidsgiver som jobber aktivt
for at du skal få den beste oppfølgingen før, under og etter oppdrag.
Du får en profesjonell leverandør som deler av sin ekspertise og
kompetanse på bemanning.

Antall ansatte
Ledige oppdrag
års erfaring
telefonsamtaler

Testimonials